Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe bazuje głównie na analizowaniu sytuacji na rynku, zajmuje się ponadto przygotowaniem strategii sprzedaży wraz z promocją z wykorzystaniem wiedzy i narzędzi odnośnie procedur. Studia w tym zakresie uczą umiejętności dokonania rozeznania w warunkach mikroekonomicznych i markoekonomicznych, które umożliwiają przewidywanie zachowań sprzedawców i klientów, odnoszą się więc do badania popytu i podaży. Na studiach z zarządzania marketingowego najczęstsze przedmioty to: podstawy ekonomii menedżerskiej, public relations, e-marketing, wstęp do organizacji i zarządzania, strategiczne planowanie marketingowe, potrzeby i zachowania nabywców biznesowych, zarządzanie działem sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, kształtowanie marki, marketing międzynarodowy, metody i techniki reklamy, planowanie badań marketingowych, negocjacje w biznesie, zarządzanie zespołem i inne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki marketingowe