Zarządzanie

Zarządzanie to dziedzina obejmująca organizowanie, motywowanie, planowanie i kontrolowanie. Jest dziedziną odnoszącą się bezpośrednio do działań kierowniczych. Innymi słowy, zarządzanie polega na zastosowaniu dostępnych środków na potrzeby osiągnięcia wyznaczonego celu. Głównymi przedmiotami tego kierunku są: nauka o organizacji, prawo, matematyka, finanse, podstawy zarządzania, statystyka opisowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, rachunkowość finansowa, informatyka w zarządzaniu, marketing, finanse przedsiębiorstwa, procesy informacyjne w zarządzaniu, badania marketingowe, dowodzenie, mikroekonomia, makroekonomia, koncepcja zarządzania, etyka w zarządzaniu, prawo cywilne, zarządzanie strategiczne, statystyka matematyczna, marketing międzynarodowy, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, negocjacje, badania operacyjne, i inne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki marketingowe