Marketing

Na studiach z zakresu marketingu studenci uczą się głównie, jak zaspakajać potrzeby klienta, a także jak osiągnąć zyski potrzebne do funkcjonowania i rozwoju danej instytucji. Studia takie uczą umiejętności działania, strategicznego myślenia w zakresie klientów, konkurentów i pozycji na rynku. Najczęściej spotykane przedmioty na studiach marketingowych to: badania marketingowe, marketing międzynarodowy, public relations, negocjacje w biznesie, marketingowe strategie przedsiębiorstw, podstawy komunikacji w biznesie, plan marketingowy, finansowanie działalności marketingowej, zarządzanie procesami sprzedaży i relacje z kluczowymi klientami, marketing dóbr konsumpcyjnych i industrialnych, zintegrowana komunikacja marketingowa, marketing instytucji finansowych, marketing usług, inne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki marketingowe