Kierunki Marketingowe

Kierunki z zakresu marketingu i zarządzania oferowane są przez liczne uczelnie prywatne i państwowe i są wciąż popularne wśród młodycch osób. Studia takie są adresowane do osób, które planują założenie własnej firmy lub wspomagać w zakresie marketingu i zarządzania inne firmy, instytucje, organizacje, itp. Przygotowują one także do zajmowania funkcji kierowniczych. Dają one umiejętność kierowania zespołami, organizacji pracy, komunikowania się i negocjowania. Spośród wielu przedmiotów, które wykładane są na takich kierunkach, najczęściej spotykane to: Makroekonomia, Prawo cywilne, Etyka w zarządzaniu, Statystyka matematyczna, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami,
Marketing międzynarodowy, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorczość innowacje, Prawo handlowe, Logistyka, Psychologia w zarządzaniu, Negocjacje, Badania operacyjne, Bezpieczeństwo i dowodzenie operacyjne. Najczęściej spotykane specjalności to: zarządzanie organizacjami, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, organizacja i administrowanie, zarządzanie w sporcie, organizacja i dowodzenie, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki marketingowe