Kierunki ekonomiczne

Kierunki ekonomiczne to grupa kierunków powiązana z takimi zagadnieniami jak dystrybucja dóbr, konsumpcja dóbr, czy analiza produkcji. Kierunki takie cieszą się niezwykle dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia wyższe. Zazwyczaj studia takie opierają się na wiedzy w zakresie wykorzystywania przez jednostkę i społeczeństwo zasobów w celu produkcji i konsumpcji wszelkich dóbr. Decydując się na studia ekonomiczne możemy wybierać spośród wielu kierunków: Finanse międzynarodowe, Agronomia, Analityka gospodarcza, Bankowość, Biznes międzynarodowy, Cybernetyka ekonomiczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Ekonomia, Ekonomia sektora publicznego, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Finanse i polityka pieniężna, Finanse i rachunkowość, Gospodarka publiczna, Inwestycje i nieruchomości, Inżynieria finansowa, Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Rachunkowość i skarbowość, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki