Modernizm

Modernizm jest ogólnym określeniem stosowanym do opisania szeregu prądów architektonicznych na świecie, które rozwijały się w latach dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku, gdzie zakłada się przede wszystkim całkowite odejście od wcześniejszych stylów historycznych, ale także od stylizacji wszelkiego rodzaju. Architektura czysto modernistyczna winna opierać się o założenia nowych metod twórczych, gdzie forma wywodzić powinna się z istniejących warunków materialnych, podobnie jak sama funkcja oraz konstrukcja. W przypadku modernizmu przede wszystkim stawiano na funkcjonalność obiektów budowlanych, która była ważniejsza od wszystkich innych aspektów. Budynek był traktowany jako jedna całość, gdzie zewnętrzna i wewnętrzna część musiały z sobą współgrać, stanowić jednolitą całość.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne