Architektura baroku

Barok jest kolejnym ze stylów architektonicznych oraz stylów sztuki, który następuje po renesansie. Jego wyodrębnienie miało jednak miejsce w późniejszych latach, a to dlatego, że twórcy żyjący w ówczesnych latach uważali siebie za kontynuatorów renesansu, odrodzenia. Kierunek zaczął się kształtować w Rzymie, z odmiany późnego renesansu, która nazwana została później stylem dekoracyjnym, jest to barok rzymski. Jako, że barok w różnych częściach Starego Kontynentu brał swój początek o różnym czasie, dlatego też ciężko jest ustalić dokładne granice czasowe, jednak wypośrodkowany okres to pomiędzy szesnastym a osiemnastym wiekiem. Styl barokowy w każdym z krajów wygląda inaczej, szczególne różnice zauważalne są w krajach katolickich oraz protestanckich. Barok obecnie interpretowany jest i oceniany przez ekspertów bardzo skrajnie. Jedni uważają, że jest on zepsutym renesansem, inni natomiast twierdzą, że to wspaniała ewolucja renesansowego stylu w doskonalszą formę, inni zaś, że to całkowita architektoniczna nowość, która nie bazowała na żadnych wcześniejszych stylach oraz konceptach architektury. Tak naprawdę jednak sporty te są małoważnymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne