Ścieżka krytyczna

Pojęcie to wykorzystywane jest w teorii zarządzania projektami. Jest to ciąg zadań, szczególnie podzadań danego projektu, gdzie opóźnienie któregokolwiek z nich powoduje opóźnienie zakończenia całego większego projektu. Ścieka krytyczna to trwający najdłużej ze wszystkich etapów ciąg ułożonych zadań tak, że każde następne nie może się zacząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. Obecnie coraz częściej odchodzi się od tego typu rozwiązań, a podział zadania opiera się na podziale kompetencyjnym na kilka etapów tak, że każdy może wykonać swoją część oddzielnie. Głównie w przemyśle technicznym i technologicznym ścieżka krytyczna jest częsta.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania