Animatik

Jest to swoiście nakręcone na wideo bądź na komputerze rysunki ze scenorysu, a więc scenopisu obrazkowego. Animacja postaci wewnątrz kadru może być mniej lub bardziej uproszczona. Mogą się tam znajdować również kadry z planowanymi ruchami kamery. Jest to kolejny etap prac do filmu po scenariuszu, scenopisie opisowym i rysunkowym. Przede wszystkim animatik wykorzystywany jest do filmów reklamowych i animowanych, ale również do scen filmu fabularnego, jeśli są one bardzo skomplikowane i zawierają w sobie efekty inscenizacyjne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania