Inżynieria wojskowa

Zalicza się to jednocześnie do działu inżynierii, jak i wiedzy wojskowej. Zajmuje się przede wszystkim sztuką wojenną i ogólnymi naukami inżynieryjnymi, wiedzą, która może być wykorzystana przez wojsko zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju. Między innymi mieszczą się w tym: fortyfikacje, minerstwo, mostownictwo wojskowe, maskowanie techniczna, drogownictwo wojskowe, organizacja, a także mechanizacja prac inżynierskich i wiele innych. Wykorzystywana jest tutaj nowa technologia, a także jak najbardziej optymalne rozwiązania konstrukcyjne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki inżynieryjne