Inżynieria biomedyczna

W skrócie jest to BME od angielskiego Biomedical Engineering. Nauka ta łączy w sobie inżynierię i biologię tworzą bioinżynierię. Jest to nauka na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Głównymi zagadnieniami są: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomateriały, biomechanika, modelowanie 3D, optyka biomedyczna, analiza systemowa i wiele innych. Jest to między innymi doskonalenie produkcji i obsługi sprzętu typowo medycznego itp.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki inżynieryjne