Inżynieria chemiczna

Raczej powinno się ją określać inżynierią procesową. Jest to nauka z zakresu nauk inżynieryjnych, która przede wszystkim zajmuje się projektowaniem operacji oraz procesów, które odnoszą się do przepływu płynów, przemian cieplnych i chemicznych różnego typu, które prowadzone są wprost na skalę przemysłową. Zasady owej inżynierii określone są w prawach inżynieryjnych. Najważniejszym pojęciem w tej kategorii jest proces jednostkowy, którym to mianem określa się pojedynczy akt przemiany fizycznej bądź chemicznej materii w maszynie. Kolejnym pojęciem ważnym jest operacja jednostkowa, czyli po prostu pojedynczy zespół przemian materii.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki inżynieryjne