Filologia rosyjska

Filologia rosyjska to kierunek studiów dedykowany tym osobom, które poza doskonaleniem języka rosyjskiego pragną zapoznać się tradycją, literaturą, kulturą i historią Rosji. Filologia rosyjska być może nie cieszy się aż tak dużą popularnością jak filologia angielska, czy germańska jednak wciąż pozostaje dość atrakcyjnym kierunkiem. Znajomość języka rosyjskiego w Polsce być może nie zbyt dużego wrażenia, jednak z pewnością robi je w krajach zachodnich. W czasie studiów najczęściej spotykanymi przedmiotami są: gramatyka opisowa języka rosyjskiego, gramatyka kontrastywna, wstęp do teorii komunikacji językowej, historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej, wstęp do językoznawstwa, zagadnienia z psycholingwistyki, wstęp do literaturoznawstwa, zagadnienia z socjolingwistyki, historia literatury rosyjskiej, kulturoznawstwo i krajoznawstwo Rosji, historia Rosji, filozofia, pedagogika, metodyka nauczania jęz. rosyjskiego, psychologia, charakterystyka języków wschodniosłowiańskich, emisja głosu, teoria i praktyka przekładu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki filologiczne