Historia

Sama koncepcja stworzenia oddzielnej i spójnej dziedziny wiedzy jaką jest biologia pojawiła się dosyć późno bo dopiero w wieku dziewiętnastym. Same nauki biologiczne sięgają swoją tradycją wiele wieków do tyłu i wiążą się bezpośrednio z medycyną i badaniami prowadzonymi przez takich myślicieli jak Arystoteles, czy też Hipokrates. Okres renesansu to nowe spojrzenie na myśl biologiczną i skupienie się głównie na poznaniu empirycznym, jest to jednocześnie moment odkrycia oraz opisania wielu nowych gatunków roślin, czy też zwierząt. Obecnie najważniejszą rolę w przypadku biologii pełni jedna z jej dyscyplin naukowych, a mianowicie genetyka, co ma miejsce już prawie od stu lat.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki biologiczne