Biologia

Z całą pewnością biologia jest jedną z najważniejszych i najbardziej podstawowych nauk jeśli chodzi o rodzinę nauk biologicznych. Samo słowo pochodzi z połączenia dwóch greckich słów, które w tłumaczeniu oznaczać będą ‘życie’ oraz ‘naukę’. Biologie można więc najprościej zdefiniować jako naukę o życiu i badaniem wszystkich jego procesów. Skupiać będzie się przede wszystkim na odpowiedniej charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu poszczególnych żywych organizmów. Biologia obejmować będzie naprawdę szeroki wachlarz badawczych zagadnień, które bardzo często postrzegane są jako całkowicie odrębne i inne dyscypliny naukowe, gdzie wyróżnić będziemy mogli między innymi ornitologię, fizjologię, ekologię i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Biologia będzie zajmowała się tłumaczeniem takich procesów życiowych jak narodziny, wzrost, starzenie się organizmu oraz jego śmierć. Biologię będziemy mogli podzielić na trzy osobne działy, a mianowicie na botanikę, zoologię oraz antropologię, gdzie pierwsza z nich zajmować będzie się badaniem świata flory, druga świata fauny, a trzecia będzie za przedmiot swych badań brała istoty ludzkie. W dzisiejszych czasach nauka ta bardzo ewoluowała jest to także między innymi powodem powstawania cały czas nowych i coraz bardziej szczegółowych dyscyplin jeśli chodzi o tą naukę właśnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki biologiczne