Botanika

Botanika bardzo często określana jest także jako biologia roślin. Obejmować będzie ona przede wszystkim całokształt wiedzy o świecie flory i zjawiskach, które będą się z nim w jakikolwiek sposób wiązać. Jako, że zakres problematyki jest dosyć obszernym wyodrębnia się liczne i samodzielne działy, które wymagają stosowania unikalnych dla siebie metod poznawczych oraz badawczych. W przypadku jak ma to miejsce przy badaniu innych organizmów, tak samo z roślinami badane są one na każdym poziomie organizacji, zaczynając od molekuł, a kończąc na zbiorowiskach roślinnych. Obecnie będziemy mogli wyróżnić kilkadziesiąt różnych działów botanicznych, które będą zajmowały się bardziej, czy też mniej ścisłymi działami tejże dziedziny wiedzy. Między innymi karpologia zajmować będzie się badaniem owoców oraz nasion, a nie jak mogłaby sugerować nazwa ryb jakimi są karpie. Ciekawym działem botanicznym będzie genetyka roślin, która bada ich dziedziczność oraz zmienność oraz prowadzi różne badania z możliwością zmieniania ich struktury wewnętrznej na bardzo szczegółowych poziomach, co daje możliwość wyhodowania unikatowych gatunków, czy też roślin, które będą posiadały o wiele większe owoce.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki biologiczne