Zoologia

Zoologia jest nauką, która zajmować będzie się światem fauny, zwierzętami oraz wszystkimi innymi organizmami żywymi, które posiadają zdolność do przemieszczania się oraz odżywiania, za wyjątkiem mikroorganizmów. W skład tejże nauki będą wchodziły bardziej szczegółowe, które zajmować będą się konkretnymi grupami zwierząt, ptakami, ssakami, czy też danymi gatunkami. Jednymi z ciekawszych dyscyplin zoologicznych będą między innymi te zajmujące się badaniem zwierząt, które żyły w epokach poprzednich, między innymi paleozoologia. Pierwsze prace z tejże dziedziny właśnie, jaką jest zoologia, pochodzą już z kilku wieków przed naszą erą, a ich twórcą jest Arystoteles, który dzięki ogromnej ilości swoich dzieł, było ich ponad trzysta, określany jest mianem ojca zoologii. Oprócz tego do grupy słynnych zoologów będziemy mogli między innymi zaliczyć takie postacie jak Karol Darwin, czy też Karol Linneusz, którzy posiadali bardzo duży wpływ na rozwój tejże dziedziny nauki i ogólnie nauk biologicznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki biologiczne