Pozostałe style

Oprócz porządku doryckiego wyróżnić możemy jeszcze co najmniej cztery inne style w architekturze klasycznej, gdzie do najpopularniejszych z nich zaliczyć będziemy mogli z pewnością joński oraz koryncki. Charakteryzował się on przede wszystkim o wiele bardziej ozdobnymi głowicami niż w przypadku wcześniejszych porządków, baza jeśli chodzi o jońskie kolumny była trójczłonową. Z ewolucji dwóch stylów, a mianowicie jońskiego i korynckiego wykształcił się nowy, łączący je dwa ze sobą, nazywający się stylem, czy też porządkiem kompozytowym. Do podstawowych cech, które będą go wyróżnić zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim umieszczenie kolumny na specjalnym piedestale, a sama głowica ukształtowana jest bardziej na podobieństwo do stylu jońskiego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne