Architektura renesansu

W architekturze okresu odrodzenia kładziono bardzo duży nacisk na odzwierciedlenie przez nią poglądów z zakresu filozofii oraz sztuki, które poszukiwały swoich wzorców w świecie antycznym, szczególnie jeśli chodzi o starożytną Grecję oraz Rzym. Renesans jest otwierającym erę nowożytną sztuce, twa on do początków baroku, gdzie zostaje w końcu wyparty. Renesans jest okresem, który rozkwitał tak naprawdę w każdej części europy w innym momencie i tak naprawdę ciężko jest określić dokładne ramy czasowe, jednak uśredniając można podać, że ten styl architektoniczny popularny był na starym kontynencie od okresu szesnastego wieku do około osiemnastego. Samo określenie renesansu wywodzi się z francuskiego i oznacza właśnie odrodzenie, co nawiązuje przede wszystkim do ponownego wprowadzenie elementów sztuk starożytnych do budowli, malarstwa, rzeźby i tak dalej. Ludzie renesansu zafascynowani byli antyczną kulturą oraz jej osiągnięciami, natomiast okres średniowiecza uznawali za czas ciemnoty, za czas kiedy tak naprawdę nie wydarzyło się nic ważnego, jest to jednak opinia strasznie niesprawiedliwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne