Architektura

Określenie architektury stosowane jest do określenia twórczej działalności człowieka. Architektura sama w sobie zajmować będzie się przede wszystkim organizowaniem przestrzeni i często będzie bardzo blisko powiązana z szeroką gamą różnego rodzaju nurtów w sztuce, a czasami także w filozofii. Architektura obejmować będzie bardzo wiele dziedzin jeśli chodzi o technikę, budownictwo, urbanistykę, meblarstwo, czy też scenografię i wiele, wiele innych. Dzieło architektoniczne, obiekt budowlany przede wszystkim powinien odpowiadać swoim funkcjonalnym założeniom , technicznej celowości, wymaganiom zarówno ekonomicznym jak i estetycznym, a przede wszystkim tym wszystkim dążeniom i oczekiwaniom, które wiązać będą się z użytkownikami jego właśnie przestrzeni. Realizowanie obiektów architektonicznych wymagać będzie przede wszystkim korzystania z osiągnięć innych dyscyplin, naprawdę szerokiej ich gamy. Na przestrzeni kolejnych wieków naprawdę różny był zakres obowiązków oraz koniecznej wiedzy, którą winien posiadać architekt, tak samo jak zmieniało się również samo pojmowanie i podejście do architektury.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne