Założenia podstawowe

Biologia w większości przypadku nie będzie opisywała systemów w kategoriach obiektów, które podlegają niezmiennym oraz stałym prawo z zakresu fizyki, do których opisania stosowana jest matematyka. Układy biologiczne posiadać będą przewidywalne tendencje do określonych zachowań lecz tak naprawdę nie są one w większości przypadków konkretnymi, jak te, które opisują inne dyscypliny wiedzy przyrodniczej, na przykład właśnie fizyka. Biologia jednakże mimo tego podlegała będzie tym samym prawą fizyki co reszta wszechświata, między innymi prawu zachowania masy i wielu innych. Wyróżnić można wiele pojęć, które zostały scharakteryzowane przez biologię, zaliczymy do nich homeostazę, ewolucję, genetykę i tak dalej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Biologia