Ewolucja

Pojęcie ewolucji traktowane jest jako jedno z ważniejszych i elementarnych jeśli chodzi o biologię. Zakładać będzie, że wszystkim z form życia posiadają wspólne pochodzenie oraz, że na przestrzeni wieków miejsce miały ich zmiany oraz rozwój, właśnie poprzez ewolucję. Karol Darwin był tym, który zajął się opracowaniem teorii ewolucji poprzez sformułowanie tak zwanej zasady siły napędowej, jaką jest selekcja naturalna wśród różnych gatunków. Dryf genetyczny natomiast objęty został także przez tą teorię i obecnie stanowi jeden z dodatkowych mechanizmów jeśli chodzi o teorię rozwoju ewolucyjnego w współczesnej jej ujęciu. Historia ewolucyjna gatunków, która opisywać będzie ich właściwości, pochodzenie wraz z powiązaniami czysto genealogicznymi i możliwością pokrewieństwa z innymi gatunkami nosić będzie nazwę filogenezy. Informacje o filogenezie pozyskiwane mogą być na drodze różnego rodzaju metod. Przede wszystkim wykorzystane mogą być badania kodu genetycznego oraz ich porównanie, poprzez genomikę, czy też porównania skamieniałości oraz innych śladów, które zachowały się po dawnych organizmach żyjących setki tysięcy, a nawet miliony lat temu. Biologie obecnie mają możliwość organizowania i analizowania powiązań ewolucyjnych pomiędzy danymi organizmami, przy wykorzystaniu szerokiej gamy różnorodnych metod. Ważne wydarzenia w ewolucji życia, takie jakimi obecnie są one rozumiane przez biologów odgrywają coraz ważniejszą rolę.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Biologia