Homeostaza

Jest jednym z podstawowych pojęć biologicznych i jednym z najważniejszych zaraz obok genetyki, ewolucji i tym podobnych. Można zdefiniować ją jako zdolność organizmu do utrzymania stanu równowagi, w środowisku, w którym miejsce mają procesy biologiczne. Zasadniczo sprowadzała będzie się przede wszystkim do równowagi płynów wewnątrz komórek oraz poza nimi. Pojęcie homeostazy zostało wprowadzone w pierwszej połowie wieku dwudziestego, gdzie stanowi ona cały czas jedno z podstawowych pojęć fizjologicznych. Pojęcie to oprócz tego znajduje także zastosowanie w psychologii zdrowotnej dla określenia mechanizmów adaptacyjnych. Utrzymanie równowagi wewnątrz organizmu wymagało będzie regulacji oraz kontroli wartości jednych z najbardziej znaczących parametrów jeśli chodzi o środowisko wewnątrz organizmu. Zaliczyć do nich będziemy mogli przede wszystkim temperaturę ciała, ciśnienie krwi i pozostałych płynów ustrojowych, ich objętość, stężenie związków chemicznych w organizmie, ciśnienie tlenu i dwutlenku węgla we krwi oraz wiele, wiele innych. Kontrola tychże parametrów odbywała będzie się poprzez specjalne receptory, które podają informacje o wartości określonego parametru. Homeostaza jest jednym z najważniejszych i niezbędnych warunków jeśli chodzi o prawidłowego funkcjonowanie i zachowanie zdrowia organizmu, z czego wynika, że choroby u swego podłoża posiadały będą przede wszystkim mechanizmy wpływające na zaburzenie homeostazy i niemożność jej utrzymania.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Biologia