Biologia

Biologia jest jedną z gałęzi nauki, która zajmowała będzie się najogólniej mówiąc badaniem tego czym jest życie. Nauka ta skupiała się będzie przede wszystkim na charakterystycznych cechach, klasyfikacji oraz zachowaniu ogółu żywych organizmów, jak również sposobie powstawania całkowicie nowych gatunków oraz zależności pomiędzy nimi właśnie, a środowiskiem naturalnym, w którym przyszło im żyć. Biologia obejmowała będzie bardzo szeroki wachlarz zagadnień badawczych, które często postrzegane będą jako całkowicie odrębne dyscypliny naukowe, jednak mimo tego wspólnie odwoływać będą się one do takich fenomenów naszego istnienia jak życie, rozmnażanie, śmierć i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów. Biologię podzielić będziemy mogli na trzy podstawowe działy w zależności od tego jaki rodzajów organizmów żywych bada, będzie to więc botanika zajmująca się roślinami, zoologia badająca zwierzęta oraz antropologia, która swoją uwagę w pełni poświęca człowiekowi i wszystkiemu co będzie z nim powiązane z biologicznego punktu widzenia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Biologia