Mosty

Most jest swego rodzaju budową inżynierską,‭ ‬która pozwala,‭ ‬na pokonanie przeszkody zazwyczaj wodnej,‭ ‬lub nierówne ukształtowanie terenu na przykład wąwóz.‭ ‬Same mosty można podzielić ze względu na ich użyteczność jak też rodzaj tworzywa z którego są wykonane.‭ ‬W ten sposób rozróżniamy mosty drogowe.‭ ‬Na mostach drogowych prowadzony jest ruch samochodowy,‭ ‬na kolejowych znajduje się trasa dla przejazdu pociągów.‭ ‬Istnieją również mosty wodne,‭ ‬tak zwane akwedukty.‭ ‬Takie mosty przeprowadzają na przykład wodę do większych ośrodków miejskich najczęściej stosowane były w starożytności.‭ ‬Również piesi posiadają własne mosty,‭ ‬tak zwane kładki.‭ ‬Podziału mostów,‭ ‬można dokonać również na podstawie tworzywa z którego są wykonane.‭ ‬W dawnych czasach budowano głownie mosty kamienne,‭ ‬spotykana po dziś dzień.‭ ‬Później budowano już nieco bardziej zaawansowana mosty z drewna.‭ ‬W czasach współczesnych pojawiła się najbardziej znana postać mostów,‭ ‬czyli mosty stalowe oraz żelazne.‭ ‬Mosty są‭ ‬oparte zazwyczaj na filarach,‭ ‬jest to podstawa ich konstrukcji.‭ ‬Pomijając to,‭ ‬mosty mogą być tworzone również z dwóch surowców takich jak cegła czy stal.‭ ‬Jeśli chodzi zaś o filary to na nich opierają cały swój ciężar przęsła.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mosty