Most rozporowy

Mosty rozporowe były budowane najwcześniej już w starożytności.‭ ‬Na pomysł budowy tych mostów wpadli jako pierwsi Rzymianinie,‭ ‬wybudowali oni takie mosty,‭ ‬na przykład do transportu wody,‭ ‬albo też jako kładki piesze.‭ ‬Konstrukcja tego typu mostu polega na tym,że obciążone jest przede wszystkim podłoże.‭ ‬Cały most ma konstrukcję łuku,‭ ‬łuk en przebiega z jednego brzegu na drugi,‭ ‬i przenosi on cały ciężar mostu właśnie na podłoże.‭ ‬Dawniej mosty takie budowane wyłącznie z cegły.‭ ‬Obecnie mosty te charakteryzują się tym,‭ ‬ze posiadają lekką często żelazną konstrukcje.‭ ‬Taki most nie koniecznie musi być opart na łuku.‭ ‬Może być wykonany również w konstrukcji za strzałkowej.‭ ‬Ogólnie rzecz biorąc najważniejsze przy budowie tego mostu jest to aby jego ciężar był przenoszony przez łuk.‭ ‬Łuków takich może być więcej,‭ ‬most nie musi zawierać tylko jednego łuku.‭ ‬Największym mostem zbudowanym w tej konstrukcji jest most znajdujący się w Stanach zjednoczonych.‭ ‬A dokładnie w Wirginii.‭ ‬Ma on prawie pól kilometra i zbudowany jest z żelaza.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mosty