Most łukowy

Most łukowy jest jednym z najczęściej budowanych mostów od starożytności, w swojej konstrukcji posiada on łuki oraz wsporniki. Mosty łukowe są mostami, bardzo pupilarnymi, taki most może opierać się tylko na jednym lub więcej łuków. Mosty łukowe najczęściej były budowane w XIX wieku, wiele z tych mostów powstało chociażby we Francji czy w Rzymie. Na przykład w starożytności, mosty łukowe, były najczęściej stosowane, przy budowie akweduktów, czy po prostu zwykłych kładek. Akwedukty, były mostami, które transportowały wodę z górskich rejonów do miast. Mogły również służyć pieszym. Mosty łukowe później zaczęto budować z innych materiałów, takich jak żelazo, czy stal, wraz z rozwojem techniki stosowano coraz nowsze surowce. Później niektóre surowce, zaczęto ze sobą łączyć, w en sposób powstały różnego rodzaju mosty kamienne i stalowe. To pomogło niekiedy na wzmocnienie konstrukcji. Mostami łukowymi mogły również być mosty drewniane. Jeśli konstrukcja była zbudowana, tak, że zawierała łuk to te mosty mogły być właśnie mostami drewnianymi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Mosty