Most Kolejowy

Również kolej może posiadać mosty wiszące,które służą jedynie do przebycia rzeki dla pociągów. Taki pierwszy most kolejowy wiszący został w7budowany w Budapeszcie.? ?Było to w roku? ?1873.? ?Most ten dla ruchu kolejowego został otwarty w? ?1877.? ?Po za tym był to pierwszy most kolejowy na rzece Dunaj.? ?Podczas działań drugiej wojny światowej most ten został wyburzony,? ?jednak postanowiono go odbudować w roku? ?1948.? ?Od tamtej pory ruch na tym moście odbywa się nie przerwanie po dziś dzień.? ?Most ten został wykonany głownie ze stali i kamienia.? ?Na samym moście znajdują się dwa tory kolejowe.? ?Most ten używany jest po dziś dzień,? ?po moście mogą się poruszać również piesi.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Most wiszący