Więzy międzyludzkie

Więzy międzyludzkie to coś, co dotyczy każdego z ans. Każdy z nas na pewno ma rodziców, być może rodzeństwo, wielu z nas także kiedyś próbowało lub obecnie zakłada albo rozwiązuje związek – przyjacielski, partnerski. Niektórzy z nas są uwikłani w chore relacje, które powoli ich zabijają, inni akurat przeżywają szczęście z innym człowiekiem. Związki , jakie tworzą ludzie między sobą są relacjami, które mają określoną dynamikę. Zadaniem psychologii jest zbadanie tej dynamiki po to, żeby psycholodzy mieli narzędzia i materiał nie tylko do badań, ale przede wszystkim po to, żeby można było interweniować tam, gdzie ludzie nie radzą sobie sami z tym, jak przebiegają ich związki. Na przykład nierozwiązana latami walka z małżonkiem, którego mimo wszystko się kocha, czy toksyczny związek syna z matką to te rodzaje związków, które potrzebują pomocy z zewnątrz. Pracą psychologa jest pomaganie w tego typu problemach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia