Psychologia

Słowo psychologia pochodzić będzie od języka greckiego dokładnie zlepku dwóch słów, które w dokładnym przekładzie będą oznaczały duszę, oraz słowo, czy też myśl, czyli jest to nauka o poznaniu duszy ludzkiej. Zaliczana jest do nauk empirycznych i według dokładniejszej definicji badać będzie mechanizmy oraz prawa, którymi rządza się zjawiska psychiczne i zachowania człowieka. Psychologia bada też czy zjawiska psychiczne mają wpływ na interakcję pomiędzy ludźmi oraz z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczyć będzie przede wszystkim jednostek ludzkich, ale coraz częściej mówi się także o psychologii zwierzęcej, chociaż zachowaniem zwierząt, zajmować będzie się akurat jedna z dziedzin biologicznych, a mówiąc dokładniej etiologia.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne