Socjologia

Socjologia to nauka, która będzie zajmowała się badaniem w sposób w pełni usystematyzowany funkcjonowania oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy oraz struktury, które mają wpływ na podziały między ludzkie, czy też ich łączenie, tworzą lub są przejawem więzi pomiędzy tymi ludźmi. Socjologowie będą badać zarówno jednostki o tyle o ile są one w jakikolwiek sposób w relacjach wewnętrznych pomiędzy sobą, jednostka jako czyste indywiduum nie jest żadnym z przedmiotów badań socjologicznych, a zajmuje się nią nauka, która nazywana jest psychologią, zresztą wszystkim dobrze znana. Pod koniec wieku dziewiętnastego następowały gwałtowne przemiany w łonie europejskich społeczeństw preindustrialnych. Doprowadziły do powstania społeczeństwa industrialnego. Obecnie mówi się o początkach ery społeczeństw postindustrialnych. Przedmiotem badań socjologii będzie jednocześnie nowoczesność oraz społeczeństwo przemysłowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne