Językoznawstwo

Bardzo często ten dział nauk określany będzie także mianem lingwistyki. Wyróżnić będziemy mogli wiele wersji lingwistyki między innymi teoretyczną, stosowaną, czy też bitumiczną i tak dalej. Kierunki badań językowych mogą zostać połączone w trzy pary, które są sobie przeciwstawne, pierwsza z nich wyróżniać będzie językoznawstwo synchroniczne oraz diachroniczne. To pierwsze zajmuje się formą języka w danym momencie, natomiast diachroniczne będzie odkrywało historię jaką kryje w sobie dany język, czy też ich grupa. Kolejna para wyróżnia językoznawstwo teoretyczne, które będzie próbowało budować modele służące przy opisywaniu poszczególnych języków oraz teorie, które dotyczyć będą uniwersalnych aspektów każdego z języków oraz językoznawstwo stosowane, które usiłować będzie wdrażać tą że właśnie teorię w praktykę. Ostatnią z par stanowić będzie makro lingwistyka, która często zwana jest także lingwistyką kontekstualną, gdzie zajmować będzie się ona dopasowywaniem języka do świata, który nas otacza, a więc przede wszystkim tym jakie są funkcje społeczne języka, proces nauczania i wzbogacania tegoż języka, procesy wytwarzania i odbioru mowy. Drugi element to natomiast mikro lingwistyka, czy też językoznawstwo niezależne, które rozważać będzie język jako taki, a więc jako byt niezależny od świata otaczającego nas dookoła.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne