Historia

Historia najczęściej definiowana jest jako zespół różnych dziedzin naukowych oraz wiedzy z nich wyciąganych, który dotyczyć będzie przeszłości ludzkiej cywilizacji. Historia będzie starała się dojść do wiedzy o minionych zdarzeniach opierając się o świadectwa bezpośrednie, źródła pisane, wynika badań nauk pomocniczych historii oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Wynikiem takowych badań historycznych będzie przede wszystkim opis dziejów, inaczej zwany historiografią. Przedmiotem badań historii będzie przede wszystkim historia jednostki ludzkiej oraz rozwój cywilizacji przez tą jednostkę tworzonej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne