Filozofia

Na samym początku pojęcie filozofii posiadało sens bardzo dosłowny i oznaczało przede wszystkim poszukiwanie, umiłowanie, czy też posiadanie mądrości. Obecnie termin ten zastosowanie znajduje w wielu innych i bardziej rozbudowanych znaczeniach. Bardzo trudno o podanie jednej i spójnej definicji, gdyż zakres rozważań filozoficznych oraz metoda ich prowadzenia ulegały na przestrzeni dziejów wielu zmianom, a samo rozumienie filozofii także nie jest już uzależnionym od przyjętych tradycji filozoficznych. W największym uproszczeniu można stwierdzić, że filozofia to nic innego jak jedna z dziedzin nauk, która zajmować będzie się ogólnymi oraz najbardziej elementarnymi prawami, czy też zagadkami, dotyczącymi tego świata, naturą istnienia kosmosu, życia po śmierci, poznawalnością prawdy, czy też tym jakie działania mogą zostać uznane za dobre, a które za złe. Na przestrzeni dziejów kreowanych było wiele skrajnych ruchów filozoficznych, jedne z nich zakładały skrajny ascetyzm i odrzucenie wszystkiego tego co ludzkie, inne natomiast w uciechach cielesnych i korzystaniu z dobroci tego świata widziały szczęście oraz drogę do jego pełni. Filozofia często dopasowana jest do okresu historycznego, grupy społecznej, ideologii przez nią wyrażanej oraz wielu, wielu innych tym właśnie podobnych elementów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne