Nauki humanistyczne

Jest to specyficzna grupa nauk, której przedmiotem badań będzie przede wszystkim jednostka ludzka jako jeden z elementów społeczeństwa oraz twórczości, którą to społeczeństwo wytwarza. Metodyka nauk humanistycznych nie będzie należała może do najściślejszych, jednak nie oznacza to, że występuje w niej dowolność, określone będą pewne zasady, które będą dawały możliwość odróżnienia wiedzy rzetelnej od innych wypowiedzi. Sam podział na nauki humanistyczne oraz przyrodnicze będzie natomiast wynikał z pewnego rodzaju tradycji i utartych norm przyjętych już wieki temu. Czasami uważa się, że nauki humanistyczne od przyrodniczych różnią się tym iż niemożliwe jest ujęcie badań w sposób matematyczny, jeśli chodzi właśnie o te pierwsze. Stanowisko te nie jest jednak do końca prawdziwym, gdyż wielokrotnie zdarzało się, że dana nauka z zakresu humanistycznej ulegała matematyzacja do tego stopnia, że właściwie powinna zostać zmieniona jej klasyfikacja, przykładem będzie mogło być między innymi stosowanie metod z zakresu statystyki w badaniach socjologicznych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki humanistyczne