Psychologia Arystotelesa

W przypadku systemie filozoficznym Arystotelesa dusza jest jedną z form życia organicznego. Dusza ludzka stała się natomiast formą najbardziej doskonałą, jedyna, która ma możliwość zrozumienia zewnętrznego świata i świadomość samej siebie. Jako ta najdoskonalsza znajduje się także najbliżej połączenia z Bogiem. Dusza to tylko jednak z form materii, która nierozerwalnie się z nią łączy. Dusza i ciało tworzą więc swojego rodzaju całość, a nie dwa oddzielne od siebie byty. Arystoteles podzielił duszę na trzy różne części, gdzie jedna z nich to dusza wegetatywna, zmysłowa oraz trzeci z nich, a mianowicie rozum.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia