Zespół

Tym terminem określa się pewną grupę osób, które mają wspólny cel. Powinien posiada dobrego lidera, który staje się przewodnikiem i jednocześnie warunkiem zmierzania w określonym kierunku całego zespołu. Musi być też wola współpracy, dobra komunikacja i podział zadań, aby cel mógł być osiągnięty, a do tego szybko i efektywnie. Podział zadań i cały plan działań powinny być staranne i przemyślane. Ponadto w zespole powinna dominować dobra i pozytywna atmosfera, optymizm, otwartość i brak większych konfliktów, a jeśli się takie pojawią, to powinny być szybko rozwiązywane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki zarządzania