Nauki matematyczne

W przypadku nauk matematycznych podział nie będzie dość obszernym, czy też skomplikowanym, gdyż wyróżnimy dwie dyscypliny, a mianowicie matematykę, która uważana jest powszechnie za królową nauk oraz informatykę, która w ostatnich latach zyskuje sobie coraz większą popularność i nie wiadomo, czy w dobie dzisiejszej informatyzacji i komputeryzacji nie będzie jednym z bardziej kluczowych elementów ludzkiej wiedzy. Nauki te są różnie zaliczane, czy to do nauk przyrodniczych, czy też do technicznych, gdzie różnice wynikać mogą między innymi z odmiennych tradycji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki