Nauki humanistyczne

Mówiąc najogólniej nauki humanistyczne będą jedną z bardziej specyficznych i obszernych grup nauk, które przeciwstawne są naukom przyrodniczym i matematycznym, między innymi z powodu na metodę prowadzenia badań i obserwacji. Dotyczyć będą przede wszystkim człowieka, jego wytworów, kultury którą tworzy oraz ogółu społeczeństwa. Mimo tego, że metodyka w przypadku humanistyki nie będzie ścisłą, ani zmatematyzowaną to nie ma w niej miejsca na dowolność i istnieją zasady, które będą dawały możliwość odróżnienia wiedzy, która jest w pełni rzetelną od wypowiedzi całkowicie różnych oraz innych. To co zaliczamy obecnie do nauk przyrodniczych, a co do humanistycznych wiązać będzie się w wielu przypadkach także z swojego rodzaju tradycją. Jest to bardzo obszerna dziedzina naukowa, w której wyróżnimy wiele przeróżnych dyscyplin, od historii i archeologii rozpoczynając, poprzez kulturo i językoznawstwo, aż po historię i filozofię. Wśród dyscyplin tych znajdziemy także takie jak politologia, nauki dotyczące poznania i komunikacji społecznej oraz nauki o sztuce.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki