Sztuki plastyczne

Sztuki plastyczne są z pewnością jednym z najbardziej podstawowych i elementarnych działów sztuk pięknych, zaraz obok muzyki, czy też literatury. Obejmować będzie przede wszystkim dziedziny twórczości artystycznej, które możemy scharakteryzować jako przede wszystkim widzialne. Do podstawowych dziedzin sztuk plastycznych zaliczyć będzie można między innymi formy płaszczyznowe, czyli inaczej kreowanie obrazu oraz formy przestrzenne, które zajmują się kreowaniem kształtu. W przypadku tych pierwszych wyróżnimy przede wszystkim grafikę, także tą komputerową, malarstwo, rysunek oraz fotografię. W przypadku form przestrzennych dominuje rzeźba, architektura, scenografia oraz wszelkie przejawy rzemiosła artystycznego, które można wyróżnić. Obecnie trwają spory jeśli chodzi właśnie o wcześniej wymienioną już grafikę komputerową, z powodu tego, że twórca nie zmaga się z samą materią. Z drugiej jednak strony wszystkie inne aspekty posiadają odniesienie bezpośrednio do sztuk plastycznych i aktu twórczego. Same sztuki piękne, czy też sztuka to bardzo obszerny dział, także poniekąd wiedzy, informacji oraz historii dotyczącej literatury, muzyki, sztuk plastycznych, a obecnie także dodatkowo teatru oraz filmu, które także zaliczane będą do sztuki pięknej. Każda z tych dziedzin to jednak nie tylko predyspozycja oraz zdolności jednostki ludzkiej, ale także duże pokłady wiedzy czysto teoretycznej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki