Towar i potrzeby

Towar jest to znajdujące się na rynku dobra. Tak więc przedmiotem kupna – sprzedaży są towary i usługi. W ekonomi towar to są wszystkie środki, jakie mogą zostać wykorzystane, w sposób pośredni lub bezpośredni, służą do zaspokajania potrzeb ludzi. Potrzeby możemy podzielić na naturalne, teraźniejsze, realne, jednostkowe, wyższego rzędu, przyszłe, nierealne, społeczne. Natomiast środki zaspokajające potrzeby dzielimy na: dobra wolne, produktu wyroby produkcyjne, usługi produkcyjne, wyroby konsumpcyjne, usługi konsumpcyjne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne