Produkcja

Produkcja definiowana jest jako działalność gospodarcza, w wyniku której wytwarza się produkty zaspokajające potrzeby ludzkie. Produkcja odbywa się w zasadzie w określonym środowisku przyrodniczym, np. do produkcji roślinnej potrzebne są gleby uprawne, przemysł wydobywczy potrzebuje terenów z zasobami naturalnymi. Niekiedy działalność produkcyjna powoduje dewastację środowiska naturalnego, a nawet jego zniszczenie. Wynika to głównie z lekceważenia praw przyrody i zaniedbań w gospodarowaniu. Ich następstwem są zniszczone tereny, zanieczyszczone wody oraz powietrze. W działalności produkcyjnej istnieje więc obowiązek ochrony środowiska naturalnego. Do produkcji potrzebne są 3 podstawowe czynniki: praca ludzka, środki pracy, przedmioty pracy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne