Rynek

W obecnym słowa znaczeniu rynek to nic innego jak miejsce, gdzie dochodzi do zakupu-sprzedaży towarów usług. Zaspokajanie większości potrzeb produktami odbywa się poprzez rynek dóbr i usług. Rynek jest miejscem spotkań sprzedających z kupującymi i może być zlokalizowany w sklepie, w magazynie, w biurze, na placu, na targowisku. Uczestnikami rynku po stronie sprzedających są producenci oraz handlowcy – kupcy, pośredniczący w aktach kupna – sprzedaży. Do producentów zalicza się przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, rolne oraz indywidualnych rolników i rzemieślników. Uczestnikami po stronie kupujących są konsumenci, jednostki produkcyjne, usługowe i handlowe.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne