Przedsiębiorca

Przedsiębiorcy są to podmioty gospodarki narodowej, które prowadzą własne przedsiębiorstwo polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu
usług w celach zarobkowych i na własny rachunek. Jest to najwęższe pojęcie
w stosunku do poprzednich, a z podmiotów gospodarki narodowej wyłączono te
osoby prawne i te samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej, które należą do tzw. sfery budżetowej oraz stowarzyszenia. Przedsiębiorcy działają we wszystkich sferach życia gospodarczego, a mianowicie w rolnictwie i leśnictwie, w górnictwie, w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, w handlu i transporcie oraz w różnego rodzaju usługach. Forma prowadzenia działalności gospodarczej jest zróżnicowana w zależności od rozmiaru i przedmiotu. W większym rozmiarze prowadzi się działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne