Podmioty gospodarujące

Podmioty gospodarujące są to wszystkie jednostki organizacyjne, a także wszystkie gospodarstwa domowe utworzone i zamieszkujące w Polsce. Jest to najszersze poecie podmiotu gospodarującego w naszym kraju. Każdy z tych podmiotów ma przychody, które wygospodaruje lub otrzymuje i którymi gospodaruje, wydatkując je na swoje utrzymanie i działalność oraz osiąga określony wynik swego gospodarowania. Wynik ten może być dodatni, ujawniający się w postaci nadwyżki (zysku), oszczędności, rezerw, niewykorzystanych środków lub ujemny, w postaci niedoboru (deficytu, straty), długu, niedostatku, korzystania z cudzej pomocy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne