Przedmioty pracy

Produktami pracy są efekty działalności firmy, które zazwyczaj są przeznaczone do sprzedaży lub do dalszej odsprzedaży czy wykorzystania dalej w firmie. Produkty pracy są składniki majątku obrotowego. Przedmiotami pracy są surowce, materiały oraz ziemia, na które skierowana jest praca człowieka. Oddziaływując na przedmioty pracy otrzymuje się produkty zaspokajające potrzeby. Środki pracy i przedmioty pracy stanowią razem środki produkcji. Środki produkcji oraz posługujący się nimi ludzie, dzięki posiadanym umiejętnościom wytwórczym, tworzą siły wytwórcze.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne