Nazwa przedsiębiorstwa

Obecnie każde przedsiębiorstwo musi posiadać swoją nazwę zwaną firmą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie nazwy są bardzo zróżnicowane. Często swoje firmy nazywamy od imienia np. dziecka lub nadajemy firmie nazwę poprzez swoje imie np. „u Ewy”. Nazwa może być dowolna, ale powinna informować o rodzaju działalności, formie organizacyjnej i własności. Może też zawierać inne elementy, np. znak firmowy. Każda nowa firma powinna odróżniać się od firm już istniejących w danej miejscowości. Znane firmy otoczone są ochroną prawną, a samowolne korzystanie z cudzej firmy stanowi nadużycie. W praktyce gospodarczej „firma” oznacza to samo co „przedsiębiorstwo” lub „zakład”, czyli identyfikowana jest ona z formą prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) charakteryzują się: samodzielnością prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. że same ustalają zakres swego działania i mają własny status prawny, równością praw wszystkich podmiotów, tzn. na jednolitych zasadach podlegają obciążeniom publicznoprawnym (podatki, opłaty) oraz korzystają z kredytów bankowych i zaopatrzenia w środki produkcji. Jest więc pełna wolna konkurencja, zarobkowym i rentownym celem swojej działalności, tzn. z własnych przychodów pokrywają koszty działalności oraz osiągają dochód (zysk), posiadaniem bazy materialnej do prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem przez uprawnione osoby lub organy, które są ustalane lub wybierane.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne