Produkcja masowa

Produkcja masowa w przedsiębiorstwie polega na produkowaniu stale tych samych wyrobów, np. zabawek, słodyczy, nożyczek.
Ta produkcja przede wszystkim charakteryzuje się bardzo wąskim asortymentem, ale znaczną ilością produkowanych wyrobów. Produkcja ta wykonywana jest w zasadzie przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Produkcja masowa wymaga usystematyzowali na przebiegu produkcji. Komórki produkcyjne przedsiębiorstw mają ściśle wyodrębniony, a zarazem ograniczony zakres działania i wyposażone są w specjalne maszyny. Pracownicy specjalizują się w wykonywaniu określonych i na ogół prostych czynności. Ze względu na masowość produkcja ta charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne