Produkcja jednostkowa i seryjna

Produkcja jednostkowa polega na wykonywaniu wyrobów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków, kompleksowych urządzeń fabryk, mostów oraz produkcja miarowa (ubrania, buty).
Jest ona możliwa do wykonywania zarówno w przedsiębiorstwach dużych (np. stocznie), jak i małych (zakłady krawieckie). Produkcja ta obejmuje zazwyczaj dość szeroki asortyment, w zależności od zamówień. W związku z tym komórki produkcyjne w przedsiębiorstwach wytwarzających produkcję jednostkową organizowane są według specjalizacji technologicznej. Stosuje się maszyny uniwersalne o mniejszej wydajności, a ich wykorzystanie nie jest duże. Pracownicy w takim przedsiębiorstwie powinni posiadać wysokie kwalifikacje. Produkcja jednostkowa charakteryzuje się stosunkowo dużymi kosztami.
Produkcja seryjna polega na wykonywaniu wyrobów w określonych partiach (po kilka lub kilkanaście sztuk). W zależności od wielkości serii rozróżnia się produkcję małoseryjną, np. ubrania oraz produkcję wielkoseryjną, np. samochody, telewizory.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne