Procesy produkcji

Proces produkcji to proces, który obejmuje całokształt wzajemnie ze sobą powiązanych działań ludzi i środków pracy, których rezultatem są określone wyroby.
W przedsiębiorstwach przemysłowych mogą być realizowane dwa podstawowe rodzaje procesów produkcji: procesy wydobywcze, procesy przetwórcze.
Proces produkcyjny wydobywczy polega na uzyskiwaniu surowców mineralnych, stanowiących dla przedsiębiorstwa wydobywczego wyrób gotowy. Proces produkcyjny przetwórczy polega na przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe. Procesy przetwórcze występują, np. w zakładach metalowych, hutach, cukrowniach.
Proces produkcyjny może być prosty lub złożony.
Proces produkcyjny prosty charakteryzuje się tym, że przedmiot pracy (jeden detal) przekształca się w wyrób gotowy w kolejno następujących po sobie działaniach (operacjach), np. procesy produkcyjne szklanek, tarcicy, cegły.
Proces produkcyjny złożony charakteryzuje się natomiast wielu równoległymi działaniami (produkcja kilku detali). W jego ostatniej fazie w wyniku złożenia (montażu) powstaje gotowy wyrób.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne